Znaczenie fazy rozwoju w ocenie efektywności parku technologicznego

Michał Staszków

Abstract

Science and technology parks have been the subject of research since the 1950s, when the first entity of its kind was established. The number of technology parks in the world has gradually increased, and in Europe, due to the availability of EU funds, there was a real boom for the construction of parks at the beginning of the 21st century. The literature on the subject lists three generations of technology parks, as well as various models of management of such institutions. Whether the park operates as a university, partnership, group, integrated or hybrid model, it goes through specific phases of development - from the concept to organizational and managerial maturity. The purpose of this article is to evaluate the importance of the development phases in such entities and how it influences the performance assesment.
Author Michał Staszków (WGM / KZM)
Michał Staszków,,
- Department of International Management
Other language title versionsImportance of Development Phase in the Assessment of Technology Park Performance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages264-272
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpark technologiczny, innowacje, pomiar efektywności
Keywords in Englishtechnology park, innovation, measurement of effectiveness
Abstract in PolishParki naukowo-technologiczne są obiektem badań od lat 50. XX wieku, kiedy to powstał pierwszy podmiot tego typu. Liczba parków technologicznych na świecie stopniowo wzrastała, a w Europie, dzięki dostępności funduszy unijnych, można było zauważyć prawdziwy boom na budowę parków na początku XXI wieku. W literaturze przedmiotu wymienia się trzy generacje parków technologicznych, a także różne modele zarządzania instytucjami tego typu. Niezależnie od tego, czy park funkcjonuje jako uniwersytecki, partnerski, grupowy, w modelu zintegrowanym, hybrydowym czy rozproszonym, przechodzi przez określone stadia rozwoju - od pomysłu, aż po dojrzałość organizacyjną i zarządczą. Celem artykułu jest ocena znaczenia faz rozwoju instytucji tego typu na sposób oceny efektywności.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.25
URL https://dbc.wroc.pl/Content/56855/PDF/Staszkow_Znaczenie_Fazy_Rozwoju_w_Ocenie_Efektywnosci_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?