Konkurencyjność podmiotów sharing economy w turystyce

Klaudyna Kowalska

Abstract

The article discusses problems of sharing economy influence on the functioning of tourism enterprises. The emergence of new “players” caused anxiety of traditional travel service providers. This raises the question: do the sharing economy companies compete with tourism enterprises? The aim of the article is to identify the factors determining the competitive advantage of new intermediaries (sharing economy companies). The most important factors of competitive advantage of the sharing economy companies are: low capital involvement, low transaction costs, unregulated nature of operations and high flexibility of supply.
Author Klaudyna Kowalska (WGM / KT)
Klaudyna Kowalska,,
- Department of Tourism
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
No2
Pages19-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonsumpcja kolaboratywna, gospodarka współdzielenia, konkurencyjność
Keywords in Englishcollaborative consumption, sharing economy, competitiveness
Abstract in PolishArtykuł dotyczy problematyki związanej z wpływem sharing economy na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku turystycznym. Wejście na rynek nowych graczy wywołało niepokój tradycyjnych dostawców usług turystycznych. Rodzi to pytanie, czy podmioty sharing economy stanowią konkurencję dla przedsiębiorstw turystycznych? Celem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących przewagę konkurencyjną nowych pośredników. Metodą badawczą zastosowaną w procesie poszukiwania odpowiedzi była analiza treści źródeł wtórnych, w tym polsko- i angielskojęzycznej literatury. Badania wykazały, że najważniejszymi czynnikami stanowiącymi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw sharing economy są: niskie zaangażowanie kapitału, niskie koszty transakcyjne, nieuregulowany charakter działalności oraz wysoka elastyczność podaży.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.2.42-02
URL https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14601/
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?