Moralność w zarządzaniu organizacjami

Jan Fazlagić , Izabela Grzegorz

Abstract

The subject of the study is an analysis of the ways of understanding morality in the specific context - organisation management. To present the differences in perceiving morality, in the theoretical part, the authors presented the selected views from philosophy on the issue of ethics and morality. Further on, they described the findings of the survey aimed at presentation of the respondents' opinions on morality in both spheres. The research problem concerns the issue of the differences stemming from morality perception by individuals representing different national cultures. While working out the survey questionnaire the authors were searching answers to the following questions: - Is there a relationship between the origin, education and practice of religion and the opinion on what is moral and what is not? - What is the difference in the opinion of individuals from different cultures on the issue of morality of certain situations occurring at work and in the way of perception of the business world?
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
, Izabela Grzegorz
Izabela Grzegorz,,
-
Other language title versionsMorality in Organisation Management
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3 (53)
Pages73-84
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmoralność, etyka, zarządzanie organizacjami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie wielokulturowe
Keywords in Englishmorality, ethics, organisation management, knowledge management, multicultural management
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest analiza sposobów rozumienia moralności w specyficznym kontekście - zarządzania organizacjami. W celu ukazania różnic w postrzeganiu moralności, w części teoretycznej zaprezentowano wybrane poglądy z filozofii na temat etyki i moralności. W dalszej części opisano wyniki badania ankietowego, mającego na celu przedstawienie opinii respondentów dotyczących moralności w obu sferach. Problem badawczy dotyczy kwestii różnic wynikających z postrzegania moralności przez osoby reprezentujące różne kultury narodowe. Przy opracowywaniu kwestionariusza badawczego autorzy poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania: - Czy istnieje związek między pochodzeniem, wykształceniem oraz praktykowaniem religii a opinią na temat tego, co jest moralne, a co nie? - Jaka jest różnica w opinii osób z różnych kultur na temat moralności pewnych sytuacji zdarzających się w miejscu pracy oraz w sposobie postrzegania świata biznesu?
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VfPNzEm6BlcZ0nvygfnEoNI6Y.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?