Rola konsumeryzmu w menedżerskiej reorientacji projakościowej na przykładzie branży usług medycznych

Monika Dobska

Abstract

The article addresses a significant issue of medical consumerism as a bottom-up movement of patients influencing the need to reorient management in medical services. It points to the need for service idiosyncrasy, ie the ability to perceive the uniqueness of the recipient, while integrating the patient into the process of co-creation of the delivery process. However, the positive impact of medical consumerism, however, is possible with the assumption of: shaping new management competencies of staff, acceptance of the paradigm of relational marketing and consequently changes in the culture of service organization.
Author Monika Dobska (WZ / KBRiU)
Monika Dobska,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe role of consumerism in managerial quality reorientation on the example of a medical service
Journal seriesEkonomiczne Problemy Usług, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług], ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2018
No130
Pages27-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi, zarządzanie usługami, konsumeryzm, jakość usług
Keywords in Englishservices, service management, consumerism, quality of service
Abstract in Polish W artykule poruszono istotne zagadnienie związane z konsumeryzmem medycznym jako oddolnym ruchem pacjentów wpływającym na konieczność reorientacji zarządzania w usługach medycznych. Wskazuje się na konieczność usługowej idiosynkrazji, a więc zdolności dostrzegania niepowtarzalności usługobiorcy, przy jednoczesnym włączeniu pacjenta w proces współkreacji procesu świadczenia. Pozytywne oddziaływanie konsumeryzmu medycznego jest jednak możliwe przy założeniu: ukształtowania nowych kompetencji menedżerskich personelu, przyjęciu paradygmatu marketingu relacyjnego, a co za tym idzie, zmiany kultury organizacji usługowej.
DOIDOI:10.18276/epu.2018.130-03
URL https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/905/article/14924/
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?