Shelf-life monitoring of food using time-temperature indicators (TTI) for application in intelligent packaging

Marta Biegańska

Abstract

Shelf-life of products, their safety and quality is strictly dependent on storage time and temperature especially when fresh and minimally-processed food is concerned. The paper presents issues concerning food products deterioration due to temperature abuse in the distribution chain and possibilities of monitoring them using time-temperature indicators (TTIs). It focuses mainly on fresh or minimally-processed chilled and frozen food products and different TTIs for monitoring their shelf-life. It also gives commercial examples of TTIs applications and mentions legal regulation regarding active packaging. The paper also shows the studies on the 3M Monitor MarkTM responses/colour changes under different temperature conditions and on different packaging materials (cardboard, polystyrene trays).
Author Marta Biegańska (WT / KTiEPP)
Marta Biegańska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsMonitorowanie okresu trwałości żywności z wykorzystaniem wskaźników czasu i temperatury (TTI) do zastosowania w opakowaniach inteligentnych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (51)
Pages75-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywności, okres trwałości produktu, wskaźniki TTI, łańcuch dostaw, monitorowanie jakości żywności
Keywords in Englishfood safety, shelf life, TTI, distribution chain, food quality monitoring
Abstract in PolishOkresy trwałości produktów, ich bezpieczeństwo oraz jakość w dużej mierze uzależnione są od czasu i temperatury przechowywania, zwłaszcza w przypadku świeżej i minimalnie przetworzonej żywności. Artykuł porusza kwestie związane z pogorszeniem jakości żywności wynikającej z nieprawidłowości w reżimie temperaturowym w łańcuchu dostaw, a także możliwego ich monitorowania przy wykorzystaniu wskaźników czasu i temperatury (TTI). Praca skupia się głównie na wskaźnikach TTI zastosowanych do monitorowania okresu trwałości świeżych i minimalnie przetworzonych produktów przechowywanych w warunkach chłodniczych oraz mroźniczych. W pracy znalazły się także przykłady komercyjnych zastosowań wskaźników TTI oraz wspomniano o regulacjach prawnych dotyczących opakowań inteligentnych. Artykuł prezentuje ponadto wyniki badań wizualnych zmian odpowiedzi/zabarwienia wskaźników Monitor MarkTM (3M) w różnych warunkach temperaturowych oraz na różnych materiałach opakowaniowych (tektura, tacki polistyrenowe).
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.02.07
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/196-2017/numer-2-51-2017/530-monitorowanie-okresu-trwalosci-zywnosci-z-wykorzystaniem-wskaznikow-czasu-i-temperatury-tti-do-zastosowania-w-opakowaniach-inteligentnych
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?