Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego - przegląd wybranych badań

Dawid Garstecki

Abstract

Purpose - the main purpose of this paper is a synthesis and analysis of recent research about the use of real options method in capital budgeting process. Research method - the article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic and hermeneutic synthesis) and deduction method (in which a special case is the a priori method). Results - the result of the study is to determine the degree of use of real options as a method of capital budgeting and the formulation of proposals relating to the further research in this area. Originality/value - the results allow to draw conclusions relating to the possible directions and trends of research in the field of real options, including their prevalence in the process of capital budgeting.
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Use of Real Options Method in Capital Budgeting Process - Recent Research Review
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 2
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopcje rzeczywiste, budżetowanie kapitałowe
Keywords in Englishreal options, capital budgeting
Abstract in PolishCel - celem głównym opracowania jest synteza i analiza wybranych badań z zakresu wykorzystania przez przedsiębiorstwa opcji rzeczywistych w procesie budżetowania kapitałowego. Metoda badania - w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz wnioskowanie a priori. Wyniki - wynikiem przeprowadzonego badania jest określenie stopnia wykorzystania opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego oraz sformułowanie wniosków odnoszących się do dalszych badań w tym obszarze. Oryginalność/wartość - przedstawione treści pozwalają na sformułowanie wniosków odnoszących się do możliwych kierunków i tendencji badań w obszarze opcji rzeczywistych, w tym ich rozpowszechnienia w procesie budżetowania kapitałowego.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/1-03
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz1-21.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?