Wspólna polityka rolna a produktywność całkowita rolnictwa Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

In this study was determined if there are differences in the total productivity of the FADN farms from EU-15 and EU-12 countries and if the common agricultural policy payments affect this differences. For this purpose, was performed a comparative analysis of indicators of total productivity (including the value of payments from CAP in the value of total production, and without them) FADN farms in the EU-15 and EU-12 and the evaluation of the statistical significance between differences on the basis of EU-FADN data, in years 2007-2013. It was demonstrated that subsidies from the CAP don't affect the level of differences in total productivity between farms with a EU-15 and EU-12 countries. Higher differences occurred between FADN farms from the EU-15 countries.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Common Agricultural Policy and the Total Productivity of the EU Agriculture in Years 2007-2013
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol18
No5
Pages224-230
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproduktywność całkowita, UE-15, UE-12, wspólna polityka rolna
Keywords in Englishtotal productivity, UE-15, UE-12, Common Agricultural Policy
Abstract in PolishOkreślono, czy występują różnice w produktywności całkowitej gospodarstw FADN z krajów należących do UE-15 i UE-12 oraz czy dopłaty ze wspólnej polityki rolnej wpływają na wielkość tego zróżnicowania. W tym celu dokonano analizy porównawczej wskaźników produktywności całkowitej (z uwzględnieniem wartości dopłat do działalności operacyjnej w wartości produkcji ogółem oraz bez nich) gospodarstw FADN w krajach UE-15 i UE-12 oraz oceny statystycznej zróżnicowań pomiędzy nimi w oparciu o dane EU-FADN, w latach 2007-2013. Dowiedziono, że dopłaty z WPR nie wpływają na poziom zróżnicowań w zakresie produktywności całkowitej między gospodarstwami z krajów UE-15 i UE-12. Wyższe zróżnicowanie wystąpiło pomiędzy gospodarstwami FADN z krajów tworzących UE-15.
URL http://rn.seria.com.pl/pl/rn/category/6-18-5.html
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?