Decomposition analysis of factors influencing interest of companies in code systems for multiple packages in Poland

Ryszard Cierpiszewski , Andrzej Korzeniowski , Aleksander Niemczyk

Abstract

Over last years the growing tendency towards the u se of barcodes can be observed. They are started to be implemented practically in every activity within the supply chain. The paper present s the analysis of the number of participants of GS1 system in regards to the change of number of companies in Poland and the level of the use of various code systems. The aim of this paper was to identify the main drivers of changes in the implementation of barcodes for multiple packages and trade items among companies in Poland in years 2006-2016. The decomposition was conducted by the use of LMDI method (Logarithmic Mean Divisia Index). The decomposition analysis was made in the relation to the number of companies enrolled in REGON register. Two indices were used: first one shows the interest in barcodes among companies, the second one relates to total number of companies. The results obtained from the decomposition analys is shows factors influencing the interest of companies in code systems: GS1: EAN-13, ITF-14, GS1 -128 and SSCC and allows to identify opportunities cr eated by economic growth. They indicate the relationship between the implementation of SSCC identifiers and the interest of companies. The use of GS1 logistics labels should be supported and promoted, and GS1 Poland should play a key role in this activity.
Author Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Andrzej Korzeniowski - Poznan School of Logistics
Andrzej Korzeniowski,,
-
, Aleksander Niemczyk - Poznan School of Logistics
Aleksander Niemczyk,,
-
Other language title versionsAnaliza dekompozycyjna czynników wpływających na zainteresowanie przedsiębiorstw kodowaniem jednostek zbiorczych i logistycznych w Polsce
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No1
Pages85-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzbiorcze i logistyczne standardy kodów kreskowych, analiza dekompozycyjna, łańcuchy dostaw
Keywords in Englishtrade items, multiple packages, logistics standards of barcodes, decomposition analysis, supply chain
Abstract in PolishW ostatnich latach można zaobserwować rosnącą tendencję zastosowania kodów kreskowych praktycznie we wszystkich obszarach w obrębie łańcucha dostaw. W prezentowanej pracy poddano analizie zmiany liczby uczestników systemu GS1 w odniesieniu do zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce oraz poziom korzystania z różnych standardów kodowania. Celem pracy była identyfikacja czynników determinujących zmiany w wykorzystaniu kodów kreskowych stosowanych na jednostkach zbiorczych i logistycznych przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2006-2016. Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano dwa wskaźniki. Pierwszy z nich odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania kodami kreskowymi wśród przedsiębiorstw natomiast drugi odnosił się do ogólnej liczby przedsiębiorstw. Wyniki analizy dekompozycyjnej do oceny czynników wpływających na zainteresowanie standardami GS1: EAN-13, ITF-14, GS1-128 i SSCC, pozwalają na identyfikację szans wynikających z rozwoju gospodarczego. Wskazują także na zależność stosowania identyfikatora SSCC od zainteresowania firm. Stosowanie etykiet logistycznych GS1 w obrębie łańcuchów dostaw powinno być wspierane i promowane, gdzie szczególną rolę powinna odgrywać organizacja GS1 Polska.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2019.314
URL http://www.logforum.net/pdf/15_1_6_19.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?