Metody analizy dynamiki sieci w kształtowaniu powiązań biznesowych

Konrad Fuks , Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

Business links between enterprises are a very important element of the competitive position of both, individual and grouped organizations (i.e. supply chains). Because of that, it is crucial from the managerial point of view to look at the business from its network perspective. Additionally, the high pace of changes in global and local business environments causes a shift from a network's static analysis to its dynamic equivalent. Those circumstances and a relatively small number of publications about business network analysis were the main reason to focus our research on it. This paper summarizes methods of network dynamic analysis in the context of business networks.
Author Konrad Fuks (WZ / KLiT)
Konrad Fuks,,
- Department of Logistics and Transport
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsMethods of Network Dynamic Analysis in Business Relations Development
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No58
Pages129-140
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsieć, dynamika sieci, sieci biznesowe
Abstract in PolishW literaturze przedmiotu można znaleźć wiele metod analizy dynamiki sieci. W niniejszej pracy opisano część z nich, zdaniem autorów mają one największy potencjał i mogą być wykorzystane na potrzeby analizy sieci biznesowych i kształtowania powiązań w ich ramach. Większość opracowań dotyczących dynamicznej analizy sieci odnosi się do sieci społecznych, brak natomiast szczegółowych analiz sieci biznesowych, które jak zaznaczono, oceniać powinno się w inny sposób. Wyjątkiem mogą być powiązania osobowe czy sieci biznesowe, gdzie jako węzły występują osoby wymieniające pomiędzy sobą informacje. Kolejnym etapem badań prowadzonych przez autorów będzie aplikacja opisanych w niniejszym artykule metod do dynamicznej analizy sieci biznesowej w ramach elektronicznej giełdy transportowej. Oprócz analizy dynamiki wspomnianej sieci autorzy chcą odpowiedzieć na pytanie, czy wskazane metody mają zastosowanie do analizy sieci biznesowych, w szczególności tych niedotyczących powiązań osobowych.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/znetl/index.html?lang=pl&ao=archive_volumes_(numery_archiwalne)
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruModelowanie procesów i systemów logistycznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?