Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska

Marcin Wiśniewski

Abstract

In this paper the author attempts to investigate the phenomenon of shifting the tax burden from a formal taxpayer to the real one in the case of the tax on some financial institutions, introduced in Poland in February 2016. The new tax is generally levied on the banking sector. Therefore, firstly, the analysis of the impact of the new burden on the financial situation of banks has been analyzed. The deterioration of banks’ situation triggers the tax shifting phenomenon, so secondly, an attempt to assess the scale of bank tax shifting “forward” and “backward” has been made.
Autor Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuShifting of the Bank Tax in Poland – an Assessment Attempt
Tytuł czasopisma/seriiAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Tom51
Nr4
Paginacja347-355
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpodatki, przerzucanie podatków, podatek bankowy, bank, system bankowy
Streszczenie w języku polskimW niniejszym artykule podjęto próbę zbadania zjawiska przerzucania obciążeń podatkowych z podatnika formalnego na rzeczywistego w przypadku wprowadzonego w Polsce w lutym 2016 r. podatku od niektórych instytucji finansowych. Z uwagi na fakt, że nowa danina publiczna obciąża przede wszystkim sektor bankowy, dokonano na wstępie analizy wpływu nowego podatku na sytuację finansową banków, której pogorszenie uruchamia badane zjawisko. Następnie podjęto próbę oceny skali przerzucania obciążeń podatkowych banków „w przód” i „w tył”.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.4.347
URL http://journals.umcs.pl/h/article/view/5177/4319
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 20-11-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2021-01-26)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?