Analiza obszarów zainteresowania w oparciu o badania eyetrackingowe na przykładzie produktów marek własnych i producenckich

Urszula Garczarek-Bąk , Aneta Disterheft

Abstract

The main goal of the article is to introduce the possibility of using Areas of Interest (AOI) to enable the detection of differences between private labels and national brands products' perception. This paper provides a critical literature review and elucidates the most common eye tracking parameters. A detailed experimental research procedure design (with special attention being paid to AOI preparation) was presented with the practical application example. Based on the eye movement quantitative raw data chosen statistical measures were applied to prove the differences between both brand types (whether considered individually or in AOIs), with longer observation times for cosmetics private labels products from retailers in Poland
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
, Aneta Disterheft (WZ / KSM)
Aneta Disterheft,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsEye tracking’s Areas of Interest including private labels and national brands products
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No525
Pages211-226
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polisheye tracking, AOI, marki własne, zachowania konsumentów
Keywords in Englisheye tracking, AOI, private labels, consumer behavior
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania analizy obszarów zainteresowania (AOI) w celu wykrycia różnic pomiędzy postrzeganiem produktów marek własnych i producenckich. W artykule dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz wyjaśniono najbardziej popularne parametry badań eyetrackingowych. Omówiono procedurę projektowania badania eksperymentalnego (w tym szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu AOI) oraz zaprezentowano praktyczne zastosowanie tej metody badawczej. Na podstawie surowych danych ilościowych (zapisu ruchu gałek ocznych) dokonano analizy ilościowej spojrzeń i zastosowano wybrane miary statystyczne, potwierdzając występowanie różnic w postrzeganiu obu rodzajów marek (zarówno całościowym, jak i dla wybranych obszarów zainteresowań), z wydłużonymi czasami dla obserwacji produktów kosmetycznych marek własnych sieci handlowych w Polsce
DOIDOI:10.15611/pn.2018.525.18
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103895/edition/60222/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?