O kursie "optymalizacja czasowo-kosztowa projektu", czyli o mojej przygodzie z e-learningiem

Helena Gaspars-Wieloch

Abstract

More and more lecturers and students recognise the advantages of e-learning, although some academics are still sceptical about the possibilities offered by distance education. In this paper the author shares her experiences relating to the preparation of teaching materials for an e-learning course entitled "Time-cost project optimization", created within the framework of the "Kadry dla Gospodarki" (Human Resources for the Economy) project, and to the functioning of this course. In her opinion, despite some inconveniences that accompany e-education, such a form of education has more benefits than shortcomings as it enables teachers to implement the aim intended by the reformers of the higher education system, which is to stimulate students to be more independent, creative and efficient during studies.
Autor Helena Gaspars-Wieloch (WIiGE / KBO)
Helena Gaspars-Wieloch
- Katedra Badań Operacyjnych
Inne wersje tytułuOn the Course "Time-Cost Project Optimization" and My Adventure with E-Learning
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr5
Paginacja120-142
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskim kurs e-learningowy, e-learning, reforma szkolnictwa wyższego, samodzielność studentów, przedmioty ilościowe, optymalizacja czasowo-kosztowa projektu, model matematyczny, Solver, zarządzanie projektem
Słowa kluczowe w języku angielskim e-learning course, e-learning, higher education reform, students’ independence, quantitative subjects, time-cost project optimization, mathematical model, Solver, project management
Streszczenie w języku polskimKorzyści płynące z e-learningu dostrzega coraz większe grono wykładowców i studentów, choć nadal część nauczycieli akademickich sceptycznie ocenia możliwości zdalnego kształcenia. W pracy autorka podzieli się doświadczeniami z przygotowania materiałów dydaktycznych do kursu e-learningowego pt. Optymalizacja czasowo- kosztowa projektów, powstałego w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki", oraz z funkcjonowania tegoż kursu. Autorka stwierdza, iż pomimo różnych niedogodności związanych z e-edukacją taka forma kształcenia posiada więcej zalet aniżeli wad i umożliwia osiągnięcie celu reformatorów szkolnictwa wyższego, jakim jest motywowanie studentów do większej samodzielności, kreatywności i operatywności w czasie studiów.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_gaspars-wieloch.pdf
Językpl polski
Plik
07_gaspars-wieloch.pdf 2.14 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?