O kursie "optymalizacja czasowo-kosztowa projektu", czyli o mojej przygodzie z e-learningiem

Helena Gaspars-Wieloch

Abstract

More and more lecturers and students recognise the advantages of e-learning, although some academics are still sceptical about the possibilities offered by distance education. In this paper the author shares her experiences relating to the preparation of teaching materials for an e-learning course entitled "Time-cost project optimization", created within the framework of the "Kadry dla Gospodarki" (Human Resources for the Economy) project, and to the functioning of this course. In her opinion, despite some inconveniences that accompany e-education, such a form of education has more benefits than shortcomings as it enables teachers to implement the aim intended by the reformers of the higher education system, which is to stimulate students to be more independent, creative and efficient during studies.
Author Helena Gaspars-Wieloch (WIiGE / KBO)
Helena Gaspars-Wieloch,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsOn the Course "Time-Cost Project Optimization" and My Adventure with E-Learning
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No5
Pages120-142
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish kurs e-learningowy, e-learning, reforma szkolnictwa wyższego, samodzielność studentów, przedmioty ilościowe, optymalizacja czasowo-kosztowa projektu, model matematyczny, Solver, zarządzanie projektem
Keywords in English e-learning course, e-learning, higher education reform, students’ independence, quantitative subjects, time-cost project optimization, mathematical model, Solver, project management
Abstract in PolishKorzyści płynące z e-learningu dostrzega coraz większe grono wykładowców i studentów, choć nadal część nauczycieli akademickich sceptycznie ocenia możliwości zdalnego kształcenia. W pracy autorka podzieli się doświadczeniami z przygotowania materiałów dydaktycznych do kursu e-learningowego pt. Optymalizacja czasowo- kosztowa projektów, powstałego w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki", oraz z funkcjonowania tegoż kursu. Autorka stwierdza, iż pomimo różnych niedogodności związanych z e-edukacją taka forma kształcenia posiada więcej zalet aniżeli wad i umożliwia osiągnięcie celu reformatorów szkolnictwa wyższego, jakim jest motywowanie studentów do większej samodzielności, kreatywności i operatywności w czasie studiów.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_gaspars-wieloch.pdf
Languagepl polski
File
07_gaspars-wieloch.pdf 2.14 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?