Labour market mismatch among graduates. Similarities and differences between nations using HEGESCO database

Marcin Bielicki

Abstract

The aim of this article is to analyze the phenomenon of horizontal and vertical mismatch between employees and the labour market. To this end, the fate of graduates from Slovenia, Turkey, Lithuania, Poland and Hungary was analysed. The difference between matching and unmatched employees was examined according to four criteria: job satisfaction, quality of workplace, income and unemployment. The results of the survey confirm that horizontal and vertical mismatches occur in all analysed countries. Using the Kruskal Wallis and MannWhitney U tests, it was confirmed that the difference is statistically significant in two areas. Employees not matching the labour market are less satisfied and statistically remain unemployed for longer. Moreover, it can be concluded that a horizontal mismatch is more likely to have negative consequences than a vertical mismatch.
Author Marcin Bielicki (WE / KTPiPP)
Marcin Bielicki,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesPrzegląd Naukowo -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol38
No1
Pages305-320
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishniedopasowanie do rynku pracy, HEGESCO, przeedukowanie, niedoedukowanie, rynek pracy
Keywords in English: labour mismatch, HEGESCO, overeducation, undereducation, labour market
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza zjawiska horyzontalnego i pionowego niedopasowania pracowników do rynku pracy. W tym celu przeanalizowano losy absolwentów szkół wyższych ze Słowenii, Turcji, Litwy, Polski i Węgier. Różnicę pomiędzy liczbą pracowników dopasowanych i niedopasowanych zbadano według czterech kryteriów: satysfakcji zawodowej, jakości miejsca pracy, dochodów i bezrobocia. Wyniki badania potwierdzają, że niedopasowanie wertykalne i horyzontalne występuje we wszystkich analizowanych krajach. Wykorzystując testy Kruskala Wallisa i Manna-Whitney’a U potwierdzono, że różnica jest statystycznie istotna w dwóch obszarach. Pracownicy niedopasowani do rynku pracy są mniej zadowoleni i statystycznie pozostają przez dłuższy czas bezrobotni. Ponadto można stwierdzić, że niedopasowanie poziome może mieć bardziej negatywne konsekwencje niż niedopasowanie pionowe.
URL http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?