Punkt rozdzielenia jako determinanta więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw

Piotr Banaszyk

Abstract

The aim of this article is to demonstrate the way of shaping inter-organizational relations in modern enterprises. A thesis has been formulated that their characteristics depends on the location of the company in reference to the decoupling point in the supply chain. Above the decoupling point the inter-organizational relations depend on the activities of the active cooperator, and below the point on the activities of the passive cooperator. Above the decoupling point the lean strategy applies, that is, the company strive to maximize the effect of experience, and most of all to minimize the total cost of business. Below the decoupling point the companies apply the agile strategy, that is maximizing the consumer's utility function, in this case a focus on absolute minimization of operating costs is not necessity, on the contrary - sometimes the business agility violates the classic principles of business management.
Author Piotr Banaszyk (WGM / KLM)
Piotr Banaszyk,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsThe Decoupling Point as the Determinant of Companies' Interorganizational Relations
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No1
Pages13-28
Publication size in sheets1
Keywords in PolishZarządzanie łańcuchem dostaw, Konkurencyjność, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zwinne zarządzanie
Keywords in EnglishSupply Chain Management (SCM), Competitiveness, Enterprise management, Agile management
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie sposobu kształtowania się więzi międzyorganizacyjnych w odniesieniu do współczesnych przedsiębiorstw. Sformułowano tezę, że ich charakterystyka zależy od lokalizacji przedsiębiorstwa względem punktu rozdzielenia w łańcuchu dostaw. Powyżej punktu rozdzielenia więzi międzyorganizacyjne zależą od działań kooperanta czynnego, a poniżej od działań kooperanta biernego. Powyżej punktu rozdzielenia obowiązuje strategia lean, czyli dążenie do maksymalnego wykorzystania efektu doświadczenia i przede wszystkim minimalizacja całkowitych kosztów działalności gospodarczej. Poniżej punktu rozdzielenia obowiązuje strategia agile, czyli zwinne zarządzanie maksymalizujące funkcję użyteczności konsumenta, niekoniecznie z nastawieniem na bezwzględną minimalizację kosztów działalności, przeciwnie - zachowania sprytne czasem naruszają klasyczne zasady zarządzania przedsiębiorstwem.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.50.1
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169648
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?