Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu cyklu koniunkturalnego – analiza na przykładzie gospodarki polskiej

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The paper presents the results of the empirical analysis, the aim of which was to determine the impact of FDI on business cycle in Poland for the period from the first quarter 2000 to the first quarter 2014. The study included both directions of aggregate flows of FDI (inward and outward) and their components (equity capital and capital transactions). The results of the analysis confirmed a statistically significant role of FDI in explaining business cycle, indicating a key role of capital transactions in this process. Capital transactions, depending on the category of FDI flows: inward vs. outward, respectively destabilized or stabilized the economic situation. Outward FDI can be seen as an "insurance" for the economy from the effects of external shocks transmitted through inward FDI
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsThe Role of Foreign Direct Investment in Shaping Business Cycle - Analysis for Polish Economy
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No311
Pages114-124
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne, cykl koniunkturalny
Keywords in Englishforeign direct investment, business cycle
Abstract in PolishW pracy zaprezentowano rezultaty badania, którego celem było określenie wpływu BIZ na wahania koniunkturalne w Polsce w okresie 1 kw. 2000 r. - 1 kw. 2014 r. W badaniu uwzględniono oba kierunki przepływu zagregowanych strumieni BIZ (inward i outward) oraz ich komponentów (kapitałów własnych i transakcji kapitałowych). Rezultaty analiz potwierdziły statystycznie istotną rolę BIZ w kształtowaniu zmian wskaźnika cyklicznego, wskazując na kluczowe znaczenie w tym procesie transakcji kapitałowych, które w zależności od kategorii przepływów BIZ: inward vs outward odpowiednio destabilizowały bądź stabilizowały koniunkturę gospodarczą. Outward BIZ mogą być widziane jako "zabezpieczenie" gospodarki przed skutkami szoków zewnętrznych przenoszonych przez inward BIZ
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/09.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?