Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe

Zygmunt Waśkowski

Abstract

Managing an institution of higher education requires the use of methods that are appropriate to the changing market environment. One of the relatively new management concepts, which may find its application in the educational environment is the concept of customer experience management (Customer Experience Management). This article attempts to examine the possibility of its use in higher education, taking into account the related opportunities and barriers.
Autor Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski
- Katedra Strategii Marketingowych
Inne wersje tytułuPossibilities and Limitations of Using the Customer Experience Management Concept by Universities
Tytuł czasopisma/seriiMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN , e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (24)
Paginacja1-14
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimmarketing doświadczeń, pokolenie Y, uczelnie wyższe, zarządzanie doświadczeniem klientów
Słowa kluczowe w języku angielskimcustomer experience management, experiences marketing, generation Y, marketing, universities
Streszczenie w języku polskimZarządzanie uczelnią wyższą wymaga stosowania metod, które będą adekwatne do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Jedną ze stosunkowo nowych koncepcji zarządzania, która może znaleźć swoje zastosowanie w środowisku edukacji jest koncepcja zarządzania doświadczeniem klientów (Customer Experience Management). W artykule podjęto próbę określenia możliwości jej zastosowania w uczelni wyższej, uwzględniając związane z tym możliwości i bariery.
DOIDOI:10.14611/minib.24.06.2017.01
URL http://minib.pl/mozliwosci-ograniczenia-wykorzystania-koncepcji-zarzadzania-doswiadczeniem-klientow-uczelnie-wyzsze/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?