Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe

Zygmunt Waśkowski

Abstract

Managing an institution of higher education requires the use of methods that are appropriate to the changing market environment. One of the relatively new management concepts, which may find its application in the educational environment is the concept of customer experience management (Customer Experience Management). This article attempts to examine the possibility of its use in higher education, taking into account the related opportunities and barriers.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsPossibilities and Limitations of Using the Customer Experience Management Concept by Universities
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN , e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (24)
Pages1-14
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmarketing doświadczeń, pokolenie Y, uczelnie wyższe, zarządzanie doświadczeniem klientów
Keywords in Englishcustomer experience management, experiences marketing, generation Y, marketing, universities
Abstract in PolishZarządzanie uczelnią wyższą wymaga stosowania metod, które będą adekwatne do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Jedną ze stosunkowo nowych koncepcji zarządzania, która może znaleźć swoje zastosowanie w środowisku edukacji jest koncepcja zarządzania doświadczeniem klientów (Customer Experience Management). W artykule podjęto próbę określenia możliwości jej zastosowania w uczelni wyższej, uwzględniając związane z tym możliwości i bariery.
DOIDOI:10.14611/minib.24.06.2017.01
URL http://minib.pl/mozliwosci-ograniczenia-wykorzystania-koncepcji-zarzadzania-doswiadczeniem-klientow-uczelnie-wyzsze/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?