Kształtowanie relacji z klientami w handlu zintegrowanym wielokanałowo

Arkadiusz Kawa

Abstract

Relationships between enterprises and consumers have been changed and are still being changed by the Internet. In particular, it can be seen in commerce in which more and more consumers are actively involved in value creation. Emphasis is increasingly put on the customer's choice in terms of obtaining information about products, the possibility to test and purchase them (e.g. at a store, at home) as well as the way of collecting and returning them (e.g. via courier, parcel lockers). The consumer wants to decide how the value chain will proceed in the whole purchase process. To provide the desired retail experience, companies apply the omnichannel strategy more and more frequently. It consists in integrating multiple sales and distribution channels. The result is a unified system of values which enables to strengthen the relationships with consumers. The aim of the article is to present business relationships with consumers in the context of the developing e-commerce, particularly in the integrated multi-channel commerce. Literature studies have been used.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsRelationships formation with consumers in omnichannel strategy
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (176)
Pages285-298
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish e-handel, handel zintegrowany wielokanałowo, relacje z klientami
Keywords in English e-commerce, omnichannel, relationships with consumers
Abstract in PolishInternet zmienił i nadal zmienia relacje przedsiębiorstw z klientami. W szczególności widać to w handlu, w którym konsumenci biorą aktywny udział w tworzeniu wartości. Coraz większy nacisk kładzie się na możliwości wyboru zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o produktach, możliwości ich testowania i zakupu (np. w sklepie, w domu), jak i ich odbioru i zwrotu (np. za pomocą kuriera, terminalu samoobsługowego). Klient chce decydować, jak będzie przebiegał jego łańcuch wartości w całym procesie zakupu. Aby zapewnić pożądane przeżycia i doświadczenia zakupowe, przedsiębiorstwa stosują coraz częściej strategię omnichannel. Jej zadaniem jest integracja wielu kanałów sprzedaży i dystrybucji. W efekcie powstaje jednolity system wartości, który umożliwia wzmacnianie relacji z klientami. Celem artykułu jest przedstawienie relacji przedsiębiorstw z klientami w kontekście rozwijającego się handlu elektronicznego, w szczególność w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Do jego realizacji wykorzystano dostępne źródła literaturowe.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 11-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?