Rola podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju

Anita Perska-Tembłowska

Abstract

Sustainable development can be created by units from different sectors. The public sector consists of, among other things, local self-government units. A commune is a basic local government unit. The authorities of communes are responsible for providing public services and pursuing a development policy. The main aim of the article was to define the role of communes in creating sustainable development. The author referred to the concept of sustainable development, the components of which were distinguished. The European and Polish documents (including legal acts) which postulate the principle of sustainable development were also identified. In addition, special attention was paid to the necessity for communes of cooperating in order to implement effectively the operations connected with sustainable development. The author used explanatory narrative, based on logical analysis.
Author Anita Perska-Tembłowska (WZ / KZS)
Anita Perska-Tembłowska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe Role of Basic Local Self-government Units in Creating Sustainable Development
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No10 [CD]
Pages493-504
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, gmina, współpraca
Keywords in Englishsustainable development, commune, cooperation
Abstract in PolishRozwój zrównoważony możne być kreowany przez podmioty należące do różnych sektorów. Sektor publiczny tworzony jest między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, której władze są odpowiedzialne za zapewnienie realizacji wielu usług publicznych i prowadzenie polityki rozwoju. Celem głównym artykułu było określenie roli gmin w kreowaniu rozwoju zrównoważonego. Odniesiono się do pojęcia zrównoważonego rozwoju i wyróżniono jego elementy składowe. Zidentyfikowano dokumenty europejskie i polskie (w tym akty prawne), w których postulowana jest zasada zrównoważonego rozwoju. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność podejmowania przez gminy współpracy w celu skutecznej realizacji działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Posłużono się opisem wyjaśniającym, opartym na analizie logicznej.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MARKETING_I_RYNEK_CD_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?