Pomiar postaw jawnych i utajonych wobec produktu marki własnej i producenckiej

Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

The unconscious sources of attitudes, their automatic character and dualism, meaning different object's evaluations on implicit and explicit level should be taken into consideration when measuring consumer attitudes. Ease of association, measured by judgment speed is taken as evidence for an implicitly-held attitude toward two categorized target concepts (private labels and national brands in this case). A hundred respondents were investigated using IAT method to assess implicit attitudes. The article describes in detail methodological aspects concerning the test's assumptions and structure. Additionally, the declared attitudes towards both product's categories were presented to indicate the discrepancies between the two types of attitudes.
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsMeasuring Explicit and Implicit Attitudes Toward Private Label and National Brand Product
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No6
Pages26-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarka, marka handlowa, marka narodowa, badania konsumenckie
Keywords in Englishbrand, private label, national brand, consumer research
Abstract in PolishPodczas badania postaw konsumentów trzeba mieć na uwadze nieświadomość ich źródeł, automatyczny charakter oraz dualizm, czyli różny sposób oceny obiektu na poziomie utajonym oraz jawnym. Jedną z możliwości wnioskowania o postawach utajonych jest zastosowanie czasów wykonania (wynikających z afektywnej spójności) różnych zadań kategoryzacji słów - w tym przypadku w wyniku przyjęcia dwóch kategorii: marka własna i marka producenta. W celu określenia postaw utajonych przeprowadzono badanie metodą IAT na próbie 100 osób. W artykule opisano szczegółowo aspekty metodyczne związane z założeniami oraz konstrukcją testu. W opracowaniu zaprezentowano także deklarowane postawy wobec obu kategorii marek w celu wykazania rozbieżności pomiędzy dwoma rodzajami postaw.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Garczarek_MiR_6_2018_NR.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?