Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej

Katarzyna Andrzejczak

Abstract

The lack of any mechanisms to ensure a uniform interpretation of tax law is a significant risk for the business activities of Polish enterprises. A disputed interpretation lasting more than two years, concerning the rate of tax on goods and services for installing furniture systems, is a current example of this problem. The Supreme Administrative Court can decide on disputes, and this is favoured by entrepreneurs as it can be the basis for applying for a tax refund as well as change the situation of the furniture market by reducing legal uncertainty and economic risk. The consequences of earlier divergent interpretations, however, affect both industry and consumers, who in many cases wrongly paid a higher price for the service received.
Author Katarzyna Andrzejczak (WE / KPEiPR)
Katarzyna Andrzejczak,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsThe Consequences of Different Interpretations of the Rules on Vat for the Furniture Industry
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages161-174
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish podatek od towarów i usług, Naczelny Sąd Administracyjny, stawka preferencyjna
Keywords in English Value Added Tax, the Supreme Administrative Court, preferential tax rate
Abstract in PolishBrak mechanizmów prowadzących do zapewnienia jednolitej wykładni przepisów prawa podatkowego stanowi istotne ryzyko w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców. Trwający ponad dwa lata spór interpretacyjny dotyczący stawki podatku od towarów i usług, którą objęte są usługi montażu trwałej zabudowy meblowej, jest tego aktualnym przykładem. Korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest podstawą starania się o zwrot nadpłaconego podatku, a ponadto zmienia sytuację na rynku meblarskim poprzez zmniejszenie sytuacji niepewności prawnej i ekonomicznej. Konsekwencje rozbieżnych interpretacji dotknęły jednak zarówno branży, jak i konsumentów, którzy w wielu wypadkach niesłusznie zapłacili wyższą cenę za otrzymane świadczenie.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/13_andrzejczak.pdf
Languagepl polski
File
13_andrzejczak.pdf 89.33 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?