Informational Function of Dermocosmetics' Packagings

Paulina Malinowska

Abstract

The aim of the study was to identify and assess of importance of the information placed on unit packaging of face care dermocosmetics, which are perceived and analysed by consumers during the purchase process. A direct personal interview survey, conducted at the turn of March and April 2015 in the Wielkopolskie Province, covered a group of 150 female consumers making regular purchases of dermocosmetic products. The survey has revealed that dermocosmetic packaging is an essential medium of information on packed product for respondents. Key information, for respondents, placed on the dermocosmetics packaging are: purpose of the product, description of dermocosmetic action, declared active ingredients, expiry date and "free-off" declarations. In the opinion of most respondents, dermocosmetics packaging contain enough amount of information and they declare that read most information placed on dermocosmetics packaging or read only those that are the most essential to them. As especially incomprehensible the respondents enlisted: nomenclature used in English and Latin, symbols of the packaging material, detailed product composition (ingredients) and specialist medical/cosmetological language. In the opinion of most respondents, the main element influencing readability of information contained on dermocosmetics packaging is the font size and the arrangement of information on the packaging.
Author Paulina Malinowska (WT / KTiAI)
Paulina Malinowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsInformacyjność opakowań dermokosmetyków
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (47)
Pages94-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacyjność opakowań dermokosmetyków, decyzje nabywcze, konsumenci
Keywords in Englishinformational function of dermocosmetics packaging, buying decisions, consumers
Abstract in PolishCelem pracy była identyfikacja i ocena znaczenia informacji zamieszczonych na opakowaniach jednostkowych dermokosmetyków do pielęgnacji twarzy, które są postrzegane i analizowane przez konsumentów w procesie zakupu. Przeprowadzono wywiady indywidualne kwestionariuszowe bezpośrednie wśród 150 konsumentek powyżej 18 roku życia, deklarujących regularne zakupy dermokosmetyków, na przełomie marca i kwietnia 2015 roku w województwie wielkopolskim. Przeprowadzone badanie wykazało, że opakowanie dla respondentek jest istotnym nośnikiem informacji o opakowanym dermokosmetyku. Czytają one takie informacje jak: przeznaczenie produktu, opis jego działania, deklarowane składniki aktywne, termin jego trwałości oraz deklaracje "free-off". Przeważająca część respondentek deklaruje, że ilość informacji zamieszczona na opakowaniach dermokosmetyków jest wystarczająca i że czyta większość tych informacji lub tylko te najważniejsze dla siebie. Jako szczególnie niezrozumiałe informacje respondentki wymieniają stosowaną nomenklaturę w języku angielskim i łacińskim, symbole materiału opakowaniowego, szczegółowy skład produktu oraz fachowy język medyczny/kosmetyczny. Głównym elementem mającym wpływ na czytelność informacji zamieszczonych na opakowaniach dermokosmetyków jest według respondentek wielkość czcionki i umiejscowienie informacji na opakowaniu.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.02.10
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?