Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego

Paweł Mikołajczak

Abstract

The economic slowdown in Poland, which is mainly a consequence of the ongoing global financial crisis since 2008, exposed Polish firms to the danger of loss of liquidity risk arising among others from the deteriorating financial condition of companies and limited access to short-term finance. It determines not only the proper functioning of any enterprise, but often the ability of surviving on the market. The article presents the results of analyzes of relationship between the dynamics of changes in different types of short-term loans and the gross domestic product. It also presents the most important types of financial crises and the factors that determine them. An attempt was made to present the credit policy of banks to changes in the economic situation in Poland.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Other language title versionsShort-term Loans for Enterprises in the Conditions Offinancial Crisis
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2014
No2 (19)
Pages122-137
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkryzys finansowy, finansowanie krótkoterminowe, kredyt bankowy, produkt krajowy brutto
Abstract in PolishSpowolnienie gospodarcze naraziło polskie podmioty gospodarcze na ryzyko utraty płynności finansowej, wynikające między innymi z pogarszającej się kondycji finansowej firm oraz utrudnionego dostępu do finansowania krótkoterminowego. Warunkuje ono bowiem nie tylko prawidłowe funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, ale nierzadko jego możliwości przetrwania na rynku. Kredyty krótkoterminowe stanowią istotne narzędzie zarządzania płynnością finansową z jednej strony i ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z drugiej. W artykule zostały przedstawione wyniki analiz zależności między dynamiką zmian poszczególnych rodzajów kredytów krótkoterminowych oraz produktem krajowym brutto. Zaprezentowano ponadto najważniejsze rodzaje kryzysów finansowych oraz czynniki je determinujące. Podjęto również próbę przedstawienia polityki kredytowej banków na tle zmian sytuacji gospodarczej w Polsce.
DOIDOI:10.15611/nof.2014.2.07
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-06-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?