Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej

Marzena Remlein

Abstract

In the below article the author outlines the Purpose - presentation of cooperation between jointly controlling enterprises in terms of economic theory, the new institutional economics. Design/Methodology/Approach - the method of analysis of the literature and legislation, the method of comparison and analogy were used in the study. Findings - an important area where it sees the chances of achieving the required efficiency is the cooperation with other entities. An activity in the context of a larger, complex structure of business can contribute to a significant reduction in costs and increase the efficiency of operations. Companies in connection joint control, ie. associates and jointly controlled entities fully fit discussed in mainstream economic theories. Originality/Value - for the first time in the study of accounting has taken the problem of cooperation entities and joint control over another entity in terms of economic theory.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsJoint Control Company in Terms of New Institutional Economics
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 2
Pages377-384
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółpraca, współkontrola, nowa ekonomia instytucjonalna, teoria agencji, teoria praw własności, teoria kosztów transakcyjnych
Keywords in Englishcooperation, joint control, the new institutional economics, agency theory, theory of property rights, transaction cost theory
Abstract in PolishCel - przedstawienie współpracy przedsiębiorstw współkontrolujących inny podmiot gospodarczy w ujęciu teorii nowej ekonomii instytucjonalnej. Metodologia badania - zastosowano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii. Wynik - ważnym obszarem, w którym upatruje się szans na osiągnięcie wymaganej efektywności jest współpraca z innymi podmiotami. Działanie w ramach większej, złożonej struktury gospodarczej może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działalności. Podmioty gospodarcze pozostające w związku współkontroli, tj. wspólnicy i jednostki współzależne w pełni wpisują się w omawiany nurt myśli ekonomicznej. Oryginalność/Wartość - po raz pierwszy w badaniach z zakresu rachunkowości podjęto problem współpracy podmiotów oraz współkontroli nad innym podmiotem w aspekcie teorii ekonomicznych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-39
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-377.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?