Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku

Marcin Spychała

Abstract

The article presents specific characteristics of the state aid and the most important issues of sectoral state aid. Moreover, the article presents the structure of the sectoral aid in Poland and the main beneficiaries of this aid. The article includes a hypothesis that sectoral state aid has a significant impact on the distortion of free competition in the market. The article has been developed on the basis of annual report on the state aid in Poland prepared by The Office of Competition and Consumer Protection.
Autor Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuSectoral State Aid and the Distortion of Free Competition in the Market
Tytuł czasopisma/seriiZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Rok wydania2015
Nr11 (858)
Paginacja237-245
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpomoc publiczna, pomoc sektorowa, konkurencja, Polska
Słowa kluczowe w języku angielskimstate aid, sectoral state aid, competition, Poland
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono cechy pomocy publicznej oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące pomocy sektorowej. Ponadto, zaprezentowano strukturę pomocy sektorowej udzielanej w Polsce, a także głównych beneficjentów tej pomocy. W opracowaniu zweryfikowano hipotezę, według której pomoc sektorowa wywiera istotny wpływ na zakłócenie wolnej konkurencji na rynku. Artykuł został opracowany na podstawie rocznych raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom przygotowywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
DOIDOI:10.18276/wpe.2015.11-22
URL https://wnus.edu.pl/wpe/file/article/download/1415.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?