Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet

Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

The aim of this paper is to examine the increasing effectiveness of marketing communication in an online environment usage by retailers. The methodology used in the article is based on literature research and Internet resources since those are the most up-to-date information about retailers marketing strategies in Poland. The content of Internet sites and social media profiles was analyzed. The main focus was also kept on the actions that were to result in the increase of private label potential, which is still perceived in Poland as a 'cheaper replacement' of a brand product, meanwhile the skillful usage of available online tools could result in a significant image improvement without high expenses. The retailers are just starting to utilize the potential of social media, although the provided content is not really diversified.
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsNarzędzia komunikacji marketingowej stosowane przez sieci handlowe w internecie
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (46)
Pages143-154
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmarketing communication, social media, retail chain, private label
Keywords in Englishkomunikacja marketingowa, media społecznościowe, sieci handlowe, marki własne
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie wykorzystania przez sieci handlowe funkcjonalności, którą oferują nowe media w celu zwiększenia skuteczności komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Metodologia badawcza wykorzystana w artykule opiera się na przeglądzie literatury oraz źródłach internetowych jako zasobie informacji o najnowszych strategiach marketingowych wybranych sieci handlowych w Polsce. Analizie poddano treści zamieszczone na stronach internetowych sieci oraz na ich portalach społecznościowych. Szczególną uwagę poświęcono także działaniom mającym na celu zwiększenie potencjału marki własnej, która w Polsce wciąż jest postrzegana jako "tańszy zamiennik" produktów markowych, podczas gdy umiejętne zastosowanie narzędzi dostępnych w Internecie pozwoliłoby na zmianę wizerunku produktów marek własnych przy niewielkich nakładach finansowych. Obecnie sieci handlowe zaczynają już wykorzystywać potencjał, jaki oferują media społecznościowe, jednak zamieszczany za ich pośrednictwem przekaz nie jest istotnie zróżnicowany.
DOIDOI:10.18276/miz.2016.46-15
URL https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/310/article/5194/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?