Innowacyjność na szczeblu lokalnym - przykład podejścia Leader w Wielkopolsce

Jakub Staniszewski

Abstract

Article is focused on problem of innovativeness in Local Action Groups strategies in Wielkopolska voivodeship. Analysis shows that between these document exist significant similarities such as specific, local definition of innovativeness, taking innovation approach into account primarily during projects evaluation process and considering Leader program itself as the greatest innovation on local level. Amongst planned, innovative actions the most popular were these in the field of tourism, promotion and ecology. Studies revealed also some lacks in strategie documents such as copying fragments of some other strategies and too vague approach to innovation plans. Despite the innovativeness is one of the 7 key features of Leader program, in Wielkopolska case it is still perceived as imposed duty, rather than opportunity for building competitive advantage of local community.
Author Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsInnovation on Local Level - Example of Local Action Groups in Wielkopolska Region
Pages162-177
Publication size in sheets0.75
Book Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Mazur Grzegorz (eds.): Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej. Wymiar globalny i lokalny, Debiuty Ekonomiczne, no. 14, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), ISBN 978-83-7417-811-2, 191 p.
Keywords in Polish rozwój obszarów wiejskich, innowacyjność, Leader, Wielkopolska, lokalna grupa działania, lokalna strategia rozwoju
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę innowacyjności w strategiach rozwoju lokalnych grup działania (LGD) województwa wielkopolskiego. Analiza tych dokumentów wykazała liczne zbieżności między nimi dotyczące przede wszystkim specyficznego, lokalnego definiowania innowacyjności, uwzględniania czynnika innowacyjnego głównie w procesie oceny projektów oraz prezentacji samego podejścia Leader jako największej innowacji. Wśród planowanych działań o charakterze innowacyjnym najpopularniejsze były z zakresu turystyki, promocji i ekologii. Ujawniono także pewne niedostatki strategii w postaci zbyt ogólnikowego podejścia do planów innowacyjnych działań oraz kopiowania treści z innych strategii. Mimo że innowacyjność jest jedną z siedmiu głównych cech podejścia Leader, to w przypadku wielkopolskich LGD wciąż jest traktowana jako narzucony obowiązek, a nie szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej lokalnej społeczności.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?