Znaczenie przemian banków komercyjnych w kształtowaniu morfologii cykli kredytowych w Polsce w latach 1998-2013

Ryszard Barczyk

Abstract

In recent years the processes of profound changes in national and foreign commercial banks have become more and more intensive. They brought, among others, changes in the level of economic activity and transformation of the credit cycles.The aim of this article is to analyze the most important directions of changes in modern commercial banks and their consequences for shaping the morphology of credit cycles in Poland in the years 1998-2013. The paper consists of two parts. The first one presents the main directions of transformation in the functioning of national and foreign commercial banks and their environment, as well as business activity-related consequences in the sphere of credit activities. The second part analyzes morphological features of the credit cycles.
Author Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsSignificance of Transformation of Commercial Banks for Shaping the Morphology of Credit Cycles in Poland in the Years 1998-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No347
Pages32-44
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish banki komercyjne i ich przemiany, cykle kredytowe, cechy morfologiczne, punkty zwrotne i fazy
Abstract in PolishW ostatnich latach nasilają się procesy głębokich przemian wśród krajowych i zagranicznych banków komercyjnych, których konsekwencjami są m.in. zmiany w kształtowaniu poziomu aktywności gospodarczej i przeobrażenia cykli kredytowych. Celem pracy jest analiza najważniejszych kierunków zmian współczesnych banków komercyjnych i ich skutków w kształtowaniu morfologii cykli kredytowych w Polsce w latach 1998-2013. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono główne kierunki przemian w funkcjonowaniu krajowych i zagranicznych banków komercyjnych oraz w ich otoczeniu, a także ich koniunkturalne konsekwencje w działalności kredytowej. Część druga analizuje, wyodrębnione w latach 1998-2013, cechy morfologiczne cykli kredytowych występujących wśród polskich podmiotów gospodarczych.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.347.03
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?