Wikipedia, Dbpedia a polski rynek sztuki: wzbogacanie danych oraz analiza częstości występowania pojęć w opisach obrazów i artystów

Dominik Filipiak , Agata Filipowska

Abstract

Wikilinks are internal hyperlinks on Wikipedia, a popular Internet encyclopaedia. A unique article identifi er is hidden behind so-called surface form, which is a grammatical match of a given term accordingly to the context in which it occurs. Therefore, a given term can have multiple surface forms. Due to this fact it is possible to discover concepts (entries on Wikipedia) automatically in artists' and lots' descriptions on the pages of auction houses by searching for surface forms. Combining these data with traditional quantitative methods of art market research, such as linear regression, it is possible to discover, inter alia, popular motives and explore their statistical signifi cance and their impact on hammer price.
Author Dominik Filipiak
Dominik Filipiak,,
-
, Agata Filipowska (WIiGE / KIE)
Agata Filipowska,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsWikipedia, Dbpedia and the Polish Art Market: Data Enrichment and Analysis of Concepts' Frequency in the Descriptions of Paintings and Authors
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No12
Pages22-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek sztuki, Wikipedia, regresja hedoniczna
Keywords in Englishart market, Wikipedia, hedonic regression
Abstract in PolishWikilinki to wewnętrzne hiperłącza w Wikipedii, popularnej internetowej encyklopedii. Unikatowy identyfikator artykułu jest ukryty pod tzw. formą powierzchniową, która jest gramatycznym dopasowaniem danego hasła do kontekstu, w jakim występuje. Tym samym każde hasło może mieć wiele form powierzchniowych. Wykorzystując to, można w sposób automatyczny wykrywać pojęcia (hasła w Wikipedii) w opisach dzieł i artystów udostępnianych przez domy aukcyjne, wychodząc od wyszukiwania pojawiających się w nich form powierzchniowych. W połączeniu z tradycyjnymi ilościowymi metodami badania rynku sztuki wykorzystującymi regresję liniową podejście to pozwala na wykrycie m.in. popularnych motywów i w konsekwencji zbadanie ich istotności statystycznej oraz wpływu na cenę sprzedaży poszczególnych dzieł.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.12.2
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/02_filipiak_filipowska.pdf
Languagepl polski
File
02_filipiak_filipowska.pdf 133.94 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?