Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w województwie wielkopolskim

Dorota Strózik , Tomasz Strózik

Abstract

Great Poland is considered as a region that, relating to the whole country, has a high level of economic development. Meanwhile Great Poland Voivodeship is strongly internally diversified in terms of standard of living of its inhabitants. Apart from rapidly growing urban agglomeration of Poznań, the level of socio-economic development of other subregions is not satisfactory. The main aim of the study is an attempt to identify and evalu-ate the spatial differentiation of standard of living in districts (NTS 4) of Great Poland Voi-vodeship in 2011 using the methods of multidimensional comparative analysis, especially linear ordering techniques.
Author Dorota Strózik (WE / KPiPS)
Dorota Strózik,,
- Department of Labour and Social Policy
, Tomasz Strózik (WT / KKG)
Tomasz Strózik,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsSpatial Differentiation of the Standard of Living in Great Poland Voivodeship
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No328
Pages334-342
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpoziom życia, województwo wielkopolskie, wielowymiarowa analiza porównawcza, porządkowanie liniowe
Abstract in PolishWielkopolska od lat uchodzi za region, który na tle całego kraju wyróżnia się wysokim stopniem ekonomicznego rozwoju. Tymczasem województwo wielkopolskie jest wewnętrznie znacznie zróżnicowane pod względem poziomu życia jego mieszkańców. Poza dynamicznie rozwijającą się aglomeracją poznańską` poziom rozwoju społeczno- -gospodarczego pozostałych subregionów województwa nie jest zadowalający. Celem bada-nia była próba identyfikacji i oceny terytorialnego zróżnicowania poziomu życia mieszkań-ców Wielkopolski w powiatach (NTS 4) w 2011 r. Do realizacji celu badawczego wykorzy-stane zostały metody wielowymiarowej analizy porównawczej, przede wszystkim metody porządkowania liniowego.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 23: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?