Flota przewoźników lotniczych operujących w ruchu regularnym na polskim rynku - struktura i tendencje

Krzysztof Melski

Abstract

A fundamental tool for achieving the business goals of an airline is the aircraft used by the airline, usually airliners. With the current possibility to obtain an airliner, in reasonable condition (model and version of the airplane, delivery time, financial conditions), the fleet determines all areas of the business activity for the airline. Intensive growth of the number of passengers generates an unprecedented demand for new planes, especially in the segment of single aisle airliners, which are the basis of the most airline fleets. Despite the steady growth production of the aircraft industry, further production of the most popular single aisle is still delayed by 6-9 years. The current plans of airliner producers and the long duration of design and certification processes suggest that a new model will not appear within the next 15 years. Consequently, changes in the airline's fleet will be more qualitative than quantitative. The present and projected destinations of airlines in the Polish market need to apply for regional and one aisle middle range airliners. The contribution of turboprop machines will slowly decrease, while the long range, wide-body machines remain negligible. The high inertness of the new passenger aircraft market and the limited availability of relatively modern, cost-effective and eco-friendly airlines on the secondary market determines an airline's fleet policy. It significantly limits the flexibility of the current operations and development of the airline. The long period of time and the costly process of the acquisition/replacement of part or all of the fleet is high-risk. Success depends on many factors: changes in the air transport market, competition between air carriers, availability of new airliners, worldwide and local political and economic circumstances. Slow, long-term planned changes of the airline's fleet gives: airports, handling agents, service and maintenance of aircraft facilities, training of the staff units, and possibilities of long-term development.
Author Krzysztof Melski (WT / KPPJ)
Krzysztof Melski,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsThe Fleet of Air Carriers Operating in Regular Traffic on the Polish Market - Structure, Trends, Challenges
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No7
Pages59-76
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsamolot pasażerski, flota, przemysł lotniczy, linia lotnicza
Keywords in Englishairliner, fleet, aviation industry, the airline
Abstract in PolishFundamentalnym narzędziem do wykonywania zadań przez przewoźnika lotniczego jest statek powietrzny, zwykle samolot pasażerski. Posiadana lub możliwa do pozyskania w rozsądnych warunkach (typ i wersja, termin dostawy, warunki finansowe) flota samolotów determinuje praktycznie wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Notowany w ostatniej dekadzie dynamiczny wzrost przewozów lotniczych generuje niespotykany wcześniej popyt na nowe samoloty, zwłaszcza w segmencie maszyn wąskokadłubowych, stanowiących podstawę floty większości linii lotniczych. Pomimo stałego wzrostu mocy produkcyjnych wytwórni lotniczych produkcja najpopularniejszych maszyn wąskokadłubowych jest zakontraktowana na 6-9 lat. Obecne plany wytwórni lotniczych, długotrwałość procesu projektowania i certyfikacji nowego samolotu pasażerskiego wskazują, że w ciągu kolejnych 15 lat nie pojawi się w tym segmencie nowa konstrukcja mogąca zagrozić pozycji liderów. W związku z tym zmiany we flocie linii lotniczych będą miały charakter bardziej ilościowy niż jakościowy. Obecna i prognozowana siatka połączeń polskich portów lotniczych jest i będzie obsługiwana głównie przez odrzutowce wąskokadłubowe. Udział maszyn o napędzie turbośmigłowym będzie stopniowo malał, a udział maszyn szerokokadłubowych pozostanie na znikomym poziomie. Bezwładność rynku nowych samolotów pasażerskich oraz ograniczona dostępność względnie nowoczesnych, ekonomicznych i ekologicznych maszyn na rynku wtórnym determinuje politykę sprzętową linii lotniczych, istotnie ograniczając elastyczność działań bieżących oraz planowania rozwoju. Dynamiczne zmiany na rynku przewozów lotniczych, konkurencja pomiędzy przewoźnikami oraz sytuacja społeczno-polityczna na świecie sprawiają, że rozłożony na kilka(naście) lat kosztowny proces pozyskania/wymiany części lub całości floty jest obarczony ogromnym ryzykiem. Dla portów lotniczych, podmiotów zajmujących się serwisem i obsługą samolotów oraz szkoleniem personelu powolna zmiana floty przewoźników stwarza możliwość długofalowego, planowanego rozwoju.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.7.3
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/03_melski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_03_melski.pdf 376.26 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?