Surface and antimicrobial properties of liquids composed on the basis of surfactants and plant extracts

Magdalena Adamczewska , Daria Wieczorek , Daniela Gwiazdowska , Katarzyna Staszak

Abstract

Introduction. The maintaining the proper hygiene of the whole body skin is one of the main purposes of the personal care products. The cleanliness of hands can be treated as the measure of personal hygiene. Personal care products available in the market can fulfil this goal. However modern cosmetic products are supposed to be multifunctional and exhibit not only basic properties. Due to the fact that modern cosmetics contain a large number of components, the quality of the final product is determined by the quality and properties that exhibit single raw material. Multicomponent composition of the product suggests both the synergistic and antagonistic interaction of ingredients included. Therefore without experimental assay it is hard to evaluate the properties of final product. Aim. The main aim of this work was to determine the antimicrobial and surface properties of liquids composed on the basis of surfactants and plants extracts. Results. Results obtained indicate that composition of the liquids presented strongly effects the antimicrobial properties. However the influence of the plant extract is not so magnificent.
Author Magdalena Adamczewska
Magdalena Adamczewska,,
-
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Katarzyna Staszak - Politechnika Poznańska (PP), MNiSW [80]
Katarzyna Staszak,,
-
Other language title versionsWłaściwości powierzchniowe i przeciwdrobnoustrojowe płynów skomponowanych na bazie surfaktantów oraz ekstraktów roślinnych
Journal seriesPolish Journal of Cosmetology, ISSN 1731-0083, (B 7 pkt)
Issue year2015
Vol18
No2
Pages145-148
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmydło w płynie, właściwości przeciwdrobnoustrojowe
Keywords in Englishliquids, antimicrobial activity
Abstract in PolishWstęp. Utrzymanie odpowiedniej higieny skóry całego ciała jest jednym z głównym celów produktów do pielęgnacji ciała. Czystość rąk może być traktowana jako miara higieny osobistej. Dostępne na rynku produkty do pielęgnacji ciała mogą zrealizować ten cel. Jednakże nowoczesne produkty kosmetyczne powinny być wielofunkcyjne i wykazywać nie tylko podstawowe właściwości. Ze względu na fakt, że współczesne kosmetyki zawierają dużą ilość składników, jakość produktu finalnego zależy od jakości i właściwości pojedynczych surowców. Wieloskładnikowa kompozycja produktu sugeruje zarówno synergiczne i antagonistyczne oddziaływanie składników w nim zawartych. Zatem bez ich doświadczalnego oznaczenia trudno jest ocenić właściwości produktu końcowego. Cel. Celem tej pracy było określenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych i powierzchniowych płynów skomponowanych na bazie związków powierzchniowo czynnych i ekstraktów roślin. Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że skład płynów silnie wpływa na właściwości przeciwbakteryjne, jednak wpływ ekstraktu roślinnego nie jest znaczący.
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?