Dostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego

Łukasz Halik , Justyna Tanaś

Abstract

In the paper, the availability and scope of certified property valuers' services in the Wielkopolska province have been presented in the form of thematic maps. Their additional - after obtaining qualifications in the area of property valuation - competences (completed banking training courses, REV certificate, their name entered on the so-called "treasury - tax list" and on the list of court experts) have been described. The number of certified property valuers in particular communes and districts has been presented and the indicators showing the availability of their services have been listed together with the number of inhabitants and size of districts.
Author Łukasz Halik - Adam Mickiewicz University (UAM)
Łukasz Halik,,
-
, Justyna Tanaś (WZ / KTOiZ)
Justyna Tanaś,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Availability of Certified Property Valuers' Services in the Wielkopolska Province
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol43
No1
Pages86-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek nieruchomości, wartość nieruchomości, wycena nieruchomości
Keywords in Englishreal estate market, property valuation, property value
Abstract in PolishW artykule przedstawiono w formie map tematycznych dostępność i zakres usług rzeczoznawców majątkowych w województwie wielkopolskim. Scharakteryzowano uzyskane przez nich, po otrzymaniu uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości, dodatkowe kompetencje (ukończone szkolenia bankowe, posiadanie świadectwa REV, wpisanie na tzw. "listę skarbowo-podatkową", wpisanie na listę biegłych sądowych). Przedstawiono liczbę rzeczoznawców majątkowych w poszczególnych gminach i powiatach a ponadto wyliczono wskaźniki opisujące dostęp do usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych z uwzględnieniem liczby mieszkańców i powierzchni powiatów.
URL https://www.srmww.pl/images/biuletyny/2015/1-2015/PRN%201-2015-86.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?