Wskaźniki WRMR i RMSEA oraz statystyka chi-kwadrat w ocenie dobroci dopasowania modeli SEM dla danych porządkowych

Piotr Tarka

Abstract

In the article, the author discusses the problems of evaluation of goodness-of-fit in structural equation models (SEM) from the perspective of ordinal categorical variables. On their background a SEM model with limited information is considered and the estimation method DWLS(M-V) is diagnosed. Next two indices WRMR and RMSEA are set in comparison with statistic chi-square to observe the efficiency of the model fit. As an example illustrating the strategy for the appropriate dealing with data measured on ordinal scale, we refer to empirical data on researchers and analysts' perception (in companies) of marketing research effectiveness under the influence of specific organizational condition.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe WRMR and RMSEA Indicators and Chi-Square Statistics in The Evaluation of Goodness-Of-Fit in SEM Models Based on Ordinal Data
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No469
Pages197-207
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodele równań strukturalnych (SEM), zmienne porządkowe, estymacja, dobroć dopasowania modeli SEM, wskaźniki WRMR i RMSEA
Keywords in English structural equation models (SEM), ordinal variabels, estimation, goodness-of-fit in SEM, WLMR and RMSEA indices
Abstract in PolishW niniejszym artykule autor rozważa wybrane problemy dotyczące oceny poziomu dobroci dopasowania modeli równań strukturalnych (SEM) w ujęciu zmiennych porządkowych kategorialnych. Na ich tle zaprezentowano model strukturalny o tzw. niepełnej informacji, w zakresie którego przyjęto DWLS(M-V) jako metodę estymacji danych, a następnie w ramach analizy porównawczej poziomu dobroci dopasowania modelu SEM, zestawiono statystyki chi-kwadrat z wartościami wskaźników WRMR i RMSEA. Jako przykład ilustrujący strategię postępowania z danymi wyrażonymi na skali porządkowej wykorzystano wyniki badań empirycznych w kontekście postrzeganej przez badaczy i analityków w firmach skuteczności badań marketingowych na tle specyficznych uwarunkowań organizacyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.469.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/37191/Tarka_Wskazniki_Wrmr_i_Rmsea_Oraz_Statystyka_Chi_Kwadrat_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 29 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?