Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych na globalnym rynku rolno-żywnościowym

Agnieszka Sapa

Abstract

The study attempts to determine the CACM, MERCOSUR and NAFTA competitive position in the agri-food market taking into account selected indicators related to GDP, productivity and trade. The analysis allowed to state that only for MERCOSUR the competitive position in global food-market improved. In that groupings, compared to NAFTA and CACM, there was a bigger increase in GDP per capita and labour productivity in agriculture. Furthermore, only the share of MERCOSUR agri-food trade in world trade increased which was accompanied by a greater increase of extra-regional agri-food trade than intra-regional ones.
Autor Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuCompetitive Position of Selected Regional Trade Agreements on the Global Agri-Food Market
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Rok wydania2014
Nr1
Paginacja113-121
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpozycja konkurencyjna, CACM, MERCOSUR, NAFTA, handel rolno-żywnościowy
Słowa kluczowe w języku angielskimcompetitive position, CACM, MERCOSUR, NAFTA, agri-food trade
Streszczenie w języku polskimW pracy podjęto próbę określenia pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku rolno-żywnościowym trzech amerykańskich ugrupowań CACM, MERCOSUR i NAFTA w świetle wybranych mierników dotyczących PKB, wydajności i handlu zagranicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w badanym okresie wzrosła pozycja konkurencyjna na globalnym rynku rolno-żywnościowym ugrupowania MERCOSUR. W ugrupowaniu tym, w porównaniu z NAFTA i CACM, nastąpiła największa poprawa PKB per capita oraz wydajności pracy w rolnictwie. Ponadto, tylko udział obrotów rolno-żywnościowych MERCOSUR w obrotach światowych wzrósł w warunkach większej dynamiki wymiany z krajami trzecimi w porównaniu z pozostałymi ugrupowaniami.
URL http://www.jard.edu.pl/pub/11_1_2014_pl.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?