Zmiana wartości oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu z indeksów giełdowych w czasie kryzysu : zarażanie czy wzajemne zależności rynków kapitałowych?

Milda Burzała

Abstract

In this article are considered different definitions of contagion process adopted in the literature by the authors of the study. The results presented in the article use proposal Baur (2003) for the study of interdependence of markets and assessing the relevance of contagion effects as a result of change in the expected value and the variation. The analysis was conducted on the example of the 18 selected, world indices, which represent changes in the capital markets during the crisis 2007-2009.
Author Milda Burzała (WIiGE / KE)
Milda Burzała,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsExpected Value and Variance of Returns of Stock Market Indices During the Crisis : Contagion or Interdependence?
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No75
Pages 83-96
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishEfekt zarażania, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Niepewność
Keywords in EnglishContagion effect, Capital market, Stock market indexes, Uncertainty
Abstract in PolishW artykule przedstawiono różne definicje procesu zarażania przyjmowane przez autorów w literaturze przedmiotu. Prezentowane wyniki badań empirycznych są podstawą dyskusji nad propozycją Baura (2003), która dotyczy badania wzajemnych zależności rynków oraz oceny istotności efektów zarażania zarówno w zmieniającej się wartości oczekiwanej, jak i w efekcie przenoszenia zmienności. Analizę przeprowadzono na przykładzie dziewiętnastu wybranych światowych indeksów giełdowych, które reprezentują zmiany na rynkach kapitałowych w czasie kryzysu 2007-2009.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.75-07
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/75-2015/FRFU-75-83.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?