Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Ewa Różańska

Abstract

This article is devoted to an analysis of selected standards, guidelines and norms relating to CSR reporting. An overview of the regulations is preceded by a discussion of CSR reporting in the context of accounting. Then a framework for reporting under the GRI Guidelines is presented. The next part discusses the possibilities of combining the GRI Guidelines with other general corporate social responsibility initiatives developed at the international level. The final part indicates the possibilities for combining general CSR initiatives with more detailed and sector-specific guidelines
Autor Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuIntegration in the Reporting Standards of Corporate Social Responsibility
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr1
Paginacja167-177
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimSpołeczna odpowiedzialność, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Słowa kluczowe w języku angielskimSocial Responsibility, Enterprise responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Streszczenie w języku polskimArtykuł poświęcono analizie wybranych standardów, wytycznych i norm dotyczących raportowania odpowiedzialności społecznej. Przegląd regulacji poprzedzono omówieniem związku raportowania kwestii CSR z rachunkowością. Następnie przedstawiono ramy raportowania w świetle wytycznych GRI oraz omówiono możliwości ich integracji z innymi ogólnymi inicjatywami społecznej odpowiedzialności opracowanymi na szczeblu międzynarodowym. Wskazano także możliwości integracji ogólnych inicjatyw społecznej odpowiedzialności z wytycznymi bardziej szczegółowymi oraz samoregulacjami branżowymi.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/11_rozanska.pdf
Językpl polski
Plik
11_rozanska.pdf 1.61 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*15 (2020-11-21)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?