Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Ewa Różańska

Abstract

This article is devoted to an analysis of selected standards, guidelines and norms relating to CSR reporting. An overview of the regulations is preceded by a discussion of CSR reporting in the context of accounting. Then a framework for reporting under the GRI Guidelines is presented. The next part discusses the possibilities of combining the GRI Guidelines with other general corporate social responsibility initiatives developed at the international level. The final part indicates the possibilities for combining general CSR initiatives with more detailed and sector-specific guidelines
Author Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsIntegration in the Reporting Standards of Corporate Social Responsibility
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages167-177
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSpołeczna odpowiedzialność, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in EnglishSocial Responsibility, Enterprise responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstract in PolishArtykuł poświęcono analizie wybranych standardów, wytycznych i norm dotyczących raportowania odpowiedzialności społecznej. Przegląd regulacji poprzedzono omówieniem związku raportowania kwestii CSR z rachunkowością. Następnie przedstawiono ramy raportowania w świetle wytycznych GRI oraz omówiono możliwości ich integracji z innymi ogólnymi inicjatywami społecznej odpowiedzialności opracowanymi na szczeblu międzynarodowym. Wskazano także możliwości integracji ogólnych inicjatyw społecznej odpowiedzialności z wytycznymi bardziej szczegółowymi oraz samoregulacjami branżowymi.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/11_rozanska.pdf
Languagepl polski
File
11_rozanska.pdf 1.61 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*15 (2020-11-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?