Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowości

Artur Jastrzębowski

Abstract

This article introduces the problem of the impact of legitimacy theory on accounting functions. At the current stage of development, accounting is a set of theories and sub-theories, which are typically divided into normative and positive theories. One of the theories which are used in research in the field of accounting is legitimacy the ory. Legitimacy can be understood as an assumption that the actions of individuals are required by the environment and that they comply with the norms and values of the community. It significantly affects the development of accounting functions. The paper is divided into four parts. To begin with, it presents an overview of accounting theory divided into positive and normative theories. Then it characterizes in detail the theory of legitimacy. The third part delineates the accounting functions which are most frequently identified in the literature. The last section of the article discusses the impact of legitimacy theory on the development of accounting functions.
Author Artur Jastrzębowski (WZ / KR)
Artur Jastrzębowski,,
- Department of Accounting
Other language title versionsLegitimacy Theory and Accounting Functions
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No4
Pages50-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishteoria legitymizacji, teorie normatywne rachunkowości, teorie pozytywne rachunkowości, funkcje rachunkowości
Keywords in Englishlegitimacy theory, normative accounting theories, positive accounting theories, accounting functions
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problem wpływu teorii legitymizacji na kształtowanie się funkcji rachunkowości. Obecnie rachunkowość traktowana jest jako zbiór teorii i subteorii, które najczęściej dzieli się na teorie normatywne i pozytywne. Jedną z teorii wykorzystywanych w badaniach z zakresu rachunkowości jest teoria legitymizacji. Legitymizacja może być rozumiana jako założenie, że działania jednostki są pożądane przez otoczenie i zgodne z normami i wartościami społeczności. W znaczący sposób oddziałuje ona na rozwój pełnionych przez rachunkowość funkcji. Opracowanie zostało podzielone na cztery części. Na początku zaprezentowano przegląd teorii rachunkowości z podziałem na teorie pozytywne i normatywne. Następnie szczegółowo scharakteryzowano teorię legitymizacji. W trzeciej cześć przedstawiono najczęściej identyfikowane w literaturze funkcje rachunkowości. Ostatni punkt pracy zawiera rozważania na temat oddziaływania teorii legitymizacji na rozwój funkcji rachunkowości.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/04_jastrzebowski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_04_jastrzebowski.pdf 1.57 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*12 (2021-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?