Planowanie przestrzenne obszarów metropolitalnych – próby rozwiązań prawno-instytucjonalnych

Waldemar W. Budner

Abstract

Obszar metropolitalny jest zazwyczaj dużym, złożonym i powiązanym funkcjonalnie wielkomiejskim systemem jednostek osadniczych zdominowanych przez rdzeń – czyli metropolię. Zarządzanie tymi obszarami, w tym planowanie i koordynacja ich rozwoju, jest utrudnione przez wielość podmiotów na trzech poziomach administracji i układ ich kompetencji. Rodzi to szereg różnorodnych problemów, do których należy brak uregulowań prawnych określających m.in. planowanie przestrzenne. Celem artykułu jest przedstawienie stosunkowo nowego podejścia do planowania przestrzennego w obszarach metropolitalnych, jakim jest planowanie nieformalne. Przykładem tego są rozwiązania przyjęte w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Realizację celu głównego poprzedzą rozważania nt. obszarów metropolitalnych i tworzących się tam problemów rozwojowych oraz sposobów budowania partnerstw wokół wielkich miast.
Author Waldemar W. Budner (WGM / KLM)
Waldemar W. Budner,,
- Department of International Logistics
Pages178-192
Publication size in sheets0.7
Book Mądry Tymoteusz (eds.): Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu próba rozwiązania problemu , 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-65599-18-6, 306 p.
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, planowanie nieformalne, obszary metropolitalne
Keywords in Englishspatial planning, informal planning, metropolitan areas
URL http://publikacje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/W.-Budner-Planowanie-przestrzenne-obszar%C3%B3w-metropolitalnych-%E2%80%93-pr%C3%B3by-rozwi%C4%85za%C5%84-prawno-instytucjonalnych-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?