The role of selected surfactants and hydrophilic components in gasoline fuel

Tomasz Kalak , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

The effect of surfactants sodium bis-(2-ethylhexyl)sulfosuccinate (AOT), the alkylamine Primene JM-T and hydrophilic alcohols and ether MTBE, on solubility of water, electrolytic conductivity in gasoline, and interfacial tension in the water/gasoline system was studied. Slight amounts of amphiphilic compounds improve the solubility of water in gasoline, and they may cause the association phenomena with the formation of reverse micelles. Hydrophilic groups of the components are included inside the micelles, in which the water pools are located. Surfactant aggregates and droplet clusters are contained in the microemulsion solution resulted in the dipolar interaction between the dispersed droplets. The presence of surfactants and hydrophilic substances in various concentrations determines an increase in the conductivity, which is sensitive to changes in the structure of the microemulsion due to the ability to transport charges by reverse micelles. AOT is more active at the interface water/gasoline as compared to JM-T with the participation of hydrophilic components.
Author Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsRola wybranych surfaktantów i hydrofilowych komponentów w paliwie benzynowym
Pages194-204
Publication size in sheets0.5
Book Lotko Małgorzata, Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard (eds.): Selected aspects of quality and environmental management, 2014, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Radom, ISBN 978-83-7789-292-3, 205 p.
Keywords in Polishbenzyna, surfaktanty, wysokooktanowe związki tlenowe, rozpuszczalność wody, zjawiska asocjacji, przewodnictwo właściwe, napięcie międzyfazowe
Keywords in Englishgasoline, surfactants, high-octane oxygen containing additives, solubility of water, association phenomena, electrolytic conductivity, interfacial tension
Abstract in PolishAnalizie poddano wpływ surfaktantów bis-(2-etyloheksylo)sulfobursztynianu sodu (AOT), alkiloaminy Primene JM-T oraz hydrofilowych alkoholi i eteru MTBE na zawartość wody w benzynie bazowej, przewodnictwo właściwe i napięcie międzyfazowe na granicy woda/benzyna. Niewielkie ilości związków amfifilowych przyczyniają się do wzrostu zawartości wody w benzynie, a towarzyszy temu zjawisko asocjacji wraz z powstawaniem odwróconych miceli. Grupy hydrofilowe związków znajdują się wewnątrz micel, gdzie zawarte są krople wody. Agregaty surfaktantów wraz z niewielkimi kroplami wody poprzez wzajemne dipolarne oddziaływania współtworzą roztwór mikroemulsji, który zwiększa rozpuszczalność wody w benzynie i jej przewodnictwo właściwe. Obecność surfaktantów i hydrofilowych substancji w różnych stężeniach warunkuje wzrost przewodnictwa, które jest wrażliwe na zmiany w strukturze mikroemulsji dzięki zdolności odwróconych micel do przenoszenia ładunków elektrycznych. Większą aktywność na granicy faz wykazuje AOT w stosunku do JM-T przy udziale hydrofilowych komponentów.
Languageen angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?