Nowe oblicze po raz drugi. Jak zmieniają się przestrzenie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Katarzyna Regulska , Elżbieta Czyżewska

Abstract

The Main Library of the Poznań University of Economics and Business was celebrating recently its 90th anniversary. It was a great opportunity to reflect on functionality of the Library, its adaptation to design principles, another organization of collections and changing needs of today's users. The authors will focus on two main dates. Year 1995 was a breakthrough in its activity, when the Library was given a new location and applied innovative organization of space. Years 2016 and 2017 were a period of endless modernization of the building and adapting to the requirements of the EU building law. Then it was a good time to implement new ideas for space organization. Inspiration for changes was the observation of the activity of other academic libraries in Poland and abroad. By the end of August 2017, the main part of the multistage renovation will complete, resulting in the new solutions to improve users and staff work comfort.
Author Katarzyna Regulska (ADM / BG)
Katarzyna Regulska,,
- Main Library
, Elżbieta Czyżewska (ADM / BG)
Elżbieta Czyżewska,,
- Main Library
Pages185-199
Publication size in sheets0.7
Book Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna (eds.): Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ISBN 978-83-932576-1-4, 400 p.
Keywords in Polishbiblioteki akademickie, przestrzeń biblioteczna, architektura bibliotek
Abstract in PolishBiblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obchodziła właśnie 90-lecie istnienia, co stało się doskonałą okazją do refleksji nad zmieniającą się funkcjonalnością Biblioteki, dostosowaniem jej do założeń projektowych, inną organizacją księgozbioru i zmianami uwzględniającymi nowe potrzeby współczesnych użytkowników. Autorki skupią się na dwóch przełomowych datach. Rok 1995, kiedy to Biblioteka otrzymała nową lokalizację i zastosowała innowacyjne w skali kraju rozwiązania organizacji przestrzeni, był czasem przełomowym w jej działalności. Lata 2016-2017 to okres niekończących się modernizacji budynku i przystosowania do wymogów europejskiego prawa budowlanego. Jednocześnie to odpowiedni moment na wdrożenie nowych pomysłów na organizację przestrzeni, a inspiracją do zmian są obserwacje działalności innych bibliotek uczelnianych w kraju i zagranicą. Z końcem sierpnia 2017 r. ma zakończyć się część wieloetapowego remontu, którego wynikiem jest zastosowanie nowych rozwiązań dla poprawienia komfortu pracy użytkowników, jak i całej Biblioteki.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?