Spółki energetyczne w indeksach CSR na przykładzie indeksu RESPECT

Zuzanna Czekaj , Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Abstract

This article aims to analyze the presence of companies producing and selling electricity in the indices of corporate social responsibility (CSR) on the example of RESPECT index. It is assumed that these companies are more often included in the CSR indices. The article presents the structure of selected indices of corporate social responsibility with particular emphasis on environmental factors. On the example of Polish RESPECT index principles for the classification of companies in the index are discussed, and attention is drawn to the nature of relations with stakeholders of Polish energy companies. Next the article presents advantages of the implementation of corporate social responsibility in energy companies. At the end of the paper RESPECT index and a review of companies producing and selling electricity which are present in it are shown.
Author Zuzanna Czekaj
Zuzanna Czekaj,,
-
, Wiesława Przybylska-Kapuścińska (WE / KTPiPP)
Wiesława Przybylska-Kapuścińska,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsEnergy companies in CSR indices on the example of RESPECT index
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages81-90
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółki energetyczne, CSR, indeks RESPECT
Keywords in Englishenergy companies, CSR, RESPECT index
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza obecności spółek wytwarzających i sprzedających energię elektryczną w indeksach społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) na przykładzie indeksu RESPECT. Zakłada się, że spółki te coraz częściej wchodzą w skład indeksów CSR. W artykule przedstawiono konstrukcję wybranych indeksów społecznej odpowiedzialności biznesu ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych. Na przykładzie polskiego indeksu RESPECT omówiono zasady klasyfikacji spółek do indeksu oraz zwrócono uwagę na specyfikę relacji z interesariuszami polskich spółek energetycznych. Następnie przedstawiono zalety wdrożenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach energetycznych. Na końcu przedstawiono skład indeksu RESPECT oraz dokonano przeglądu znajdujących się w nim spółek produkujących i sprzedających energię elektryczną. Dla występujących w nim spółek podjęto próbę utworzenia ich profilu odpowiedzialności społecznej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37992&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?