Prewencja kryzysu przez zintegrowane zarządzanie ryzykiem strategicznym

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The extremely complex conditions underlying the functioning of a company imply the need to seek methods of reducing the uncertainty. The subject matter of the article is risk management understood as a way either to anticipate crisis - when it is still possible - or to limit its effects - when it has occurred. One way is to use risk as a criterion in the decision making process. The aim of the article is to specify the conditions that the risk management process should fulfill and the qualities that should designate it.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsCrisis Prevention Through Integrated Risk Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages146-160
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRyzyko, Zarządzanie ryzykiem, Kryzys przedsiębiorstwa, Przyczyny kryzysu, Prewencja
Keywords in EnglishRisk, Risk management, Enterprises crisis, Causes of crisis, Prevention
Abstract in PolishNiezwykle złożone warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa implikują poszukiwania sposobów ograniczania niepewności. Przedmiotem opracowania jest zarządzanie ryzykiem strategicznym rozważane jako sposób na antycypowanie kryzysu - wówczas, gdy jest to jeszcze możliwe i - ograniczania skutków kryzysu - wówczas, gdy on już nastąpił. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie ryzyka w roli kryterium w procesie podejmowania decyzji. Celem opracowania jest określenie warunków jakie powinien spełniać proces zarządzania ryzykiem strategicznym i cech jakie powinny być jego desygnatami.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?