Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej

Kazimierz Pająk , Joanna Mazurkiewicz

Abstract

The paper provides an assessment of the support and financing instruments available for renewable energy sources (RES). The first part presents an overview on the different European bodies involved in financing RES development and lists specific funding programmes, pointing out the type and volume of financial support. The instruments have been identified for both, the project as well as the technology dimension. The second part provides an overview of support and financing instruments available for renewable energy in the Member States and the main support instruments (feedin tariffs and quota). Finally the paper develops recommendations for improving financing and support instruments in Poland and closing the financing gap for reaching the 2020 targets.
Author Kazimierz Pająk (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Pająk,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Joanna Mazurkiewicz (WE / KPGiS)
Joanna Mazurkiewicz,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsThe Support Instruments for Renewable Energy Sources Development
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No166
Pages249-260
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, mechanizmy finansowania
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie systemów wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w krajach Unii Europejskiej. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w świetle rozwiązań przyjętych w ramach pakietu klimatycznego oraz celów dyrektywy w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na rynku energii. W artykule zaprezentowano charakterystykę funduszy europejskich wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz mechanizmów rynkowego wspierania popytu na energię produkowaną z tych źródeł: systemu kształtowania cen oraz systemu kształtowania wielkości produkcji (poprzez nałożenie obowiązku udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej). W dalszej części artykułu przedstawiono analizę skuteczności stosowanych systemów oraz rekomendacje dla Polski.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-18)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?