Wybrane psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje zaangażowania pracowników

Elżbieta Kowalczyk

Abstract

The paper has theoretical character and is devoted to chosen psychosocial conditioning of management by engagement. Engagement is analysed by representatives of different scientific fields including those who represents the science of managing and organizational psychology. The Author in her work consolidates above mentioned optics. The article, among others, takes up the psychosocial problem of employees' hierarchy of values and intergenerational differences which influenced on engagement. In turn, the key negative consequences included burn-out syndrome. In the pages of this article she formulates a lot of questions that can serve as an inspiration for further discussion and research.
Author Elżbieta Kowalczyk (WZ / KTOiZ)
Elżbieta Kowalczyk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsChosen Psychosocial Conditions and Consequences of Employees' Engagement
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages1078-1083
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzaangażowanie pracowników, wartości, różnice międzypokoleniowe, wypalenie zawodowe
Keywords in Englishemployees’ engagement, values, intergenerational differences, burn-out syndrome
Abstract in PolishArtykuł ma charakter teoretyczny i jest poświęcony wybranym psychospołecznym uwarunkowaniom zarządzania przez zaangażowanie. Zaangażowanie jest analizowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym tych, którzy reprezentują nauki o zarządzaniu oraz psychologię organizacji. Autorka w swoim opracowaniu stara się łączyć te dwie perspektywy. Artykuł porusza między innymi problem systemu wartości pracowników oraz czynnik różnic międzypokoleniowych wpływających na zaangażowanie. Natomiast do kluczowych psychospołecznych i zarazem negatywnych konsekwencji zaliczono zjawisko wypalenia się zawodowego. W artykule sformułowano wiele pytań, które mogą się stać inspiracją do dalszej dyskusji i badań tego ważnego zagadnienia
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?