Direct Measurement of Antiradical Capacity of Oilseed Cakes by DPPH Assay Using the QUENCHER Approach

Urszula Samotyja , Maria Małecka , Maria Sielicka

Abstract

The oilseed by-products are the sources of substances with antioxidant potential, including antiradical capacity. As the extract is not representative of the antioxidant capacity of plant material, the novel approach called QUENCHER was developed by Serpen et al. It is based on the direct measurement of absorbance after mixing the solid samples with the free radical, which doesn't require the preparation of the extract. The aim of this study was to evaluate the antiradical activity of oilseed cakes using the direct QUENCHER procedure. The material was obtained from: coconut, peanut, walnut, sesame, black cumin, evening primrose, flaxseed, pumpkin seeds, and sunflower seeds. The ground cakes were diluted with powdered cellulose and mixed with ethanolic solution of DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). The absorbance of supernatants was measured at λ=515 nm. In parallel, the oilseed cakes were extracted with 80% ethanol and the antiradical activity of the extracts against DPPH was measured. The results of the study proved the antiradical activity of oilseed cakes. The highest antiradical properties assessed by the QUENCHER procedure were found in the evening primrose and walnut cakes (134.6 and 128.5 μmol Trolox/g d.m., respectively), followed by sunflower seeds, black cumin and peanut residues. The results obtained with the use of the direct procedure gave higher values, showing that the antiradical potential of plant material is greater than that measured in the extract.
Author Urszula Samotyja (WT / KTAS)
Urszula Samotyja,,
- Department of Food Commodity Science
, Maria Małecka (WT / KTAS)
Maria Małecka,,
- Department of Food Commodity Science
, Maria Sielicka (WT / KTAS)
Maria Sielicka,,
- Department of Food Commodity Science
Other language title versionsOcena właściwości przeciwrodnikowych wytłoków z roślin oleistych w teście z DPPH z wykorzystaniem bezpośredniej techniki QUENCHER
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (49)
Pages65-73
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzeciwutleniacze, aktywność przeciwrodnikowa, DPPH, rośliny oleiste, QUENCHER, produkty uboczne
Keywords in Englishantioxidants, antiradical capacity, DPPH, oilseeds, QUENCHER, by-products
Abstract in PolishProdukty uboczne przemysłu olejarskiego są źródłem substancji o właściwościach przeciwutleniających, w tym przeciwrodnikowych. Ponieważ badanie ekstraktu nie oddaje w pełni potencjału antyoksydacyjnego badanego materiału, Serpen i in. zaproponowali nowe podejście do badania stałych próbek. W bezpośredniej technice QUENCHER badanie właściwości przeciwutleniających nie jest poprzedzone prowadzeniem ekstrakcji, gdyż pomiar absorbancji dokonywany jest bezpośrednio po wymieszaniu badanej próbki z rodnikiem. Celem pracy była ocena właściwości przeciwrodnikowych wytłoków roślin oleistych z wykorzystaniem techniki QUENCHER. Materiał badawczy stanowiły wytłoki z kokosa, orzecha arachidowego, włoskiego, sezamu, czarnuszki, wiesiołka, lnu, nasion dyni oraz słonecznika. Zmielony wytłok został na sucho rozcieńczony za pomocą sproszkowanej celulozy, a następnie wymieszany z etanolowym roztworem rodnika DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Pomiarów absorbancji dokonywano przy λ=515 nm. Dla porównania, oceniono aktywność przeciwrodnikową etanolowych ekstraktów z wytłoków, zgodnie z dotychczas stosowaną procedurą testu DPPH. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły przeciwrodnikowych właściwości badanych wytłoków. Najwyższą aktywnością oznaczoną za pomocą bezpośredniej techniki QUENCHER charakteryzował się wytłok z wiesiołka (134,6 μmoli Troloxu/g s.m.) i orzecha włoskiego (128,5 μmoli Troloxu/g s.m.), a następnie z nasion słonecznika, czarnuszki oraz orzecha arachidowego. Wyniki uzyskane za pomocą procedury bezpośredniej były wyższe, co wskazuje na wyższy potencjał antyrodnikowy materiału roślinnego niż wynika z badania eks-traktów.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.04.06
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?