Using Innovative Teaching Methods to Promote Sustainable Development among Students of Economics and Management

Anna Bernaciak , Agnieszka Kozłowska

Abstract

The article discusses main challenges in teaching adults and focuses on selected educational methods viewed as paths for effective learning. We review results of numerous studies conducted by different authors aimed at examining students' educational preferences, needs and expectations. The main objective of the article is to analyse selected methods that can be used in academic settings, such as world café, design thinking, micro-learning or games, and describe ways of applying them in education for sustainable development in faculties of economics and management.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Agnieszka Kozłowska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Agnieszka Kozłowska,,
-
Other language title versionsWykorzystanie innowacyjnych metod nauczania w popularyzacji zagadnień zrównoważonego rozwoju wśród studentów (na kierunkach ekonomia i zarządzanie)
Journal seriesStudia Peregietica, ISSN 1897-9262, (B 6 pkt)
Issue year2017
No1 (17)
Pages21-33
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishedukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, studenci, metody nauczania
Keywords in Englisheducation for sustainable development (ESD), students, teaching methods
Abstract in PolishW artykule przedstawiono główne wyzwania w nauczaniu dorosłych, kładąc nacisk na wybrane metody nauczania. Dokonano ich opisu na podstawie źródeł literaturowych oraz ukazano możliwości ich zastosowania w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, opierając się na praktyce dydaktycznej autorek. Ponadto przedstawiono wyniki badań prowadzonych przez różnych badaczy na polskich uczelniach, odnoszących się do oczekiwań, preferencji i potrzeb studentów w zakresie procesu dydaktycznego i jego efektów. Sprostanie zgłaszanym potrzebom wymaga od prowadzących zajęcia szczególnej uwagi i świadomego zaangażowania. Głównym celem opracowania jest omówienie wybranych metod nauczania, takich jak: world café, design thinking, microlearning czy gry dydaktyczne, oraz przedstawienie propozycji ich praktycznego zastosowania w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim wśród studentów kierunków ekonomii i zarządzania.
URL https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=180691
Languageen angielski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?