Rola stereotypów w percepcji miejsca a tożsamość mieszkańców w procesie rewitalizacji

Anna Bernaciak , Sławomir Palicki

Abstract

The influence of stereotypes on the process of perception is widespread. Its importance, particularly regarding the perception of problematic space, is considerable. It is accompanied by a few additional mechanisms, such as projections, errors and effects associated. Their identification and ability to minimize their impact on the perception are the key challenges to deal effectively with this type of perceptual distortion. This paper presents the basic mechanisms of the impact of stereotypes on the processes of perception and the results of field studies reflecting described regularities. The main objective is to identify the mechanisms present in social perception of revitalized areas and the ability to cope with their negative consequences.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe role of stereotypes in the perception of place and the identity of inhabitants in revitalization process
Journal seriesGospodarka w praktyce i teorii, ISSN 1429-3730, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol47
No2
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpercepcja, tożsamość, stereotypy, osiedle, rewitalizacja
Keywords in Englishperception, identity, stereotypes, housing, revitalization
Abstract in PolishPrzestrzeń miasta, dzielnicy, osiedla przyczynia się do budowania tożsamości społeczności lokalnej, stanowiąc istotny element kultury materialnej i niematerialnej. Jej postrzeganie, oprócz czynników obiektywnych, jak jakość i dostępność przestrzenna, jest uzależnione w dużej mierze od czynników subiektywnych, którymi są wzorce i sposoby korzystania z przestrzeni, relacje w niej nawiązywane czy odczucia i oczekiwania, jakie względem niej są formułowane. W toku procesu rewitalizacji i towarzyszącego mu włączenia społecznego możliwe jest wpływanie na procesy postrzegania przez mieszkańców otaczających ich miejsc. Szczególnie ważna jest w tym zakresie właściwa diagnoza. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania sposobów identyfikacji społecznych mechanizmów postrzegania przestrzeni oraz związanych z nimi stereotypów i błędnych przekonań. Zaprezentowano metody badania społecznego oraz jego wyniki w odniesieniu do programowania działań rewitalizacyjnych na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie. Przestawiono także kluczowe metody z zakresu pracy ze stereotypami.
DOIDOI:10.18778/1429-3730.47.01
URL http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23675/0_1_%5b7%5d-18_Bernaciak.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?